Gaat u ook van het gas af?

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal moet zijn. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen. En daarvoor moeten overheid, energieleveranciers, organisaties en bedrijven samen stevige stappen zetten. Warmte speelt om verschillende redenen een belangrijke rol in de overgang naar een maatschappij die onafhankelijk van aardgas is.

Energietransitie_Ennatuurlijk.jpg

Rol van warmte voor bedrijven

Duurzame warmte biedt kansen. Verwarming beslaat namelijk 60 procent van het aardgasverbruik. Door het inzetten van bijvoorbeeld industriële restwarmte, biomassawarmte en bodemwarmte rolt Ennatuurlijk duurzame warmte collectief en relatief eenvoudig uit. Bovendien kunnen warmtenetten in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden met bijvoorbeeld aansluiting op een of meer nog duurzamere warmtebronnen in de buurt. En u profiteert ook van praktische voordelen. Duurzamere warmte verbetert namelijk het label van uw pand, is comfortabel, veilig en heeft een hoge leveringszekerheid. Daarnaast neemt het systeem veel minder ruimte in beslag in uw gebouw en is het flexibeler in te passen dan een traditioneel gassysteem.

.