Gaat u ook van het gas af?

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal moet zijn. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen. En daarvoor moeten overheid, energieleveranciers, organisaties en bedrijven samen stevige stappen zetten. Warmte speelt om verschillende redenen een belangrijke rol in de overgang naar een maatschappij die onafhankelijk van aardgas is.

Energietransitie_Ennatuurlijk.jpg

Rol van warmte voor bedrijven

Warmte biedt kansen. Verwarming beslaat namelijk zestig procent van het aardgasverbruik. Door het inzetten van bijvoorbeeld industriële restwarmte of biogas rollen we duurzame warmte collectief en relatief eenvoudig uit. Bovendien kunnen warmtenetten in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden met bijvoorbeeld een nog duurzamere warmtebron. En gebruikers? Die profiteren van praktische voordelen. Duurzamere warmte is namelijk comfortabel, veilig, heeft een hoge leveringszekerheid en het systeem neemt veel minder ruimte in beslag in huis dan een traditioneel gassysteem.